Delegacja UTP z wizytą w Indiach

Współpraca międzynarodowa

1-9 listopada 2019 roku prof. dr hab. Jacek Długosz dziekan Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii wraz z delegacją Agro Klastra Kujawy przebywał z wizytą w Chaudhary Charan Singh Haryana Agricultural University w miejscowości Hisar (Indie), z którą nasza uczelnia ma podpisaną umowę o współpracy.

 

W czasie pobytu dziekan WRiB uczestniczył w międzynarodowej konferencji naukowej „New Millennia Agriculture – Newel Trends and Future Scenario” będącej częścią obchodów 50-lecia tamtejszej uczelni i przewodniczył sesji naukowej oraz wygłosił referat o Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym i Wydziale. Otrzymał również okolicznościowy medal 50-lecia tej uczelni.
Podczas pobytu prof. dr hab. Jacek Długosz spotkał się z pełniącym funkcję Vice-Chancellora prof. K. P. Singhem. Spotkanie to dotyczyło między innymi pozyskania absolwentów I stopnia Chaudhary Charan Singh Haryana Agricultural University jako przyszłych studentów II stopnia na kierunkach rolnictwo lub biotechnologia na WRiB oraz współpracy naukowej. Dziekan spotkał się również z dyrektorem ds. badań dr. S. K Sehrawat. Tematem rozmów było nawiązanie współpracy WRiB w ramach indyjskiego projektu edukacyjnego, dzięki któremu absolwenci I stopnia CCS Haryana Agricultural University mieliby odbyć 2-3 miesięczną tzw. „Szkołę letnią” na naszej uczelni. W trakcie wizyty delegacja zwiedziła także Uczelniany Zakład Doświadczalny oraz Uczelniany Inkubator Przedsiębiorczości.

indie.jpg indie_2.jpg

Drukuj