Wykład prof. Michaela Giersiga

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej zaprasza na wykłady profesora Micheala Giersiga - wybitnego specjalisty w dziedzinie nanomateriałów. 

W semestrze zimowym 2019/2020 na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej gościć będziemy wybitnego naukowca, który wygłosi dwa cykle wykładów dotyczących zastosowania nanomateriałów w różnych dziedzinach nauki i przemysłu.

Pierwszy z nich - "Nanomaterials for applications in biomedicine" - odbędzie się 27.01.2020 (poniedziałek) o godzinie 10.00 w sali C.8 RCI (Kaliskiego 7). 

Prof. Michael Giersig pracuje na Wydziale Fizyki Freie Universität w Berlinie. Jest też członkiem zagranicznym Polskiej Akademii Nauk. Profesor Giersig zajmuje się preparatyką nanometrowych półprzewodnikowych, metalicznych cząstek magnetycznych oraz tworzeniem specjalnych nanostruktur (1-D, 3-D) opartych na pojedynczych nanocząstkach. Szczególne zainteresowanie budzi zastosowanie tych materiałów w projektowaniu i wytwarzaniu nanokomponentów funkcjonalnych, które z kolei umożliwiają poprawę właściwości już istniejących materiałów o szerokich zastosowaniach w fotonice, elektronice czy biomedycynie.
Duża aktywność naukowa profesora przejawia się m.in. w licznych publikacjach naukowych, których aktualnie jest ponad 300. Dotyczą one chemii, inżynierii materiałowej, fizyki, biochemii, medycyny oraz nanotechnologii. Cytaty Profesora były publikowane ponad 21500 razy. Profesor znalazł się w „Top 100” światowego rankingu najczęściej cytowanych chemików w latach 2000-2010, gdzie zajął 74. pozycję w dziedzinie chemii oraz 83. w zakresie inżynierii materiałowej.
Do najważniejszych osiągnięć oraz nagród, którymi został uhonorowany można zaliczyć m.in.: Visiting Professor Chińskiej Akademii Nauk (2010), Nagrodę naukową Inovation competition in Medical Technology BMBF (2007), Medal I stopnia za wybitne zasługi dla rozwoju Wydziału Inżynierii Fizycznej Politechniki Czeskiej w Pradze (2007), stypendium Fulbrighta na badania w Boston College oraz Harvard Medical School (2005/06). Jest laureatem Polskiego Honorowego Stypendium im. Aleksandra von Humboldta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.


Drukuj