Condensed-Matter-Principia Based Information & Statistical Measures. From Classical to Quantum

Jest już dostępne elektroniczne i drukowane wydanie książki Condensed-Matter-Principia Based Information & Statistical Measures. From Classical to Quantum

 

ISBN 978-3-03936-746-7 (Hbk); ISBN 978-3-03936-747-4 (PDF)

Do pobrania tutaj: Condensed-Matter-Principia Based Information & Statistical Measures. From Classical to Quantum 

Wydanie opracowane na podstawie materiałów/wykładów Międzynarodowego Kolokwium w UTP http://zmpf.imif.utp.edu.pl/rci-jcs/rci-jcs-4/., traktującego o informacji jako pojęciu i procesie mającymi swoje źródła w zasadach fizyki materii skondensowanej, reprezentowanej przez statystyczne miary klasyczne i kwantowe, bazujące głównie na pojęciu entropii.

Międzynarodowe kolokwium

 


Drukuj