Stypendia na pobyt badawczy

Stypendium skierowane do polskich badaczy, którzy chcieliby prowadzić badania we Francji.

Kto? Naukowcy ze stopniem doktora. Priorytetowe będą wnioski naukowców, którzy dopiero rozpoczynają współpracę polsko-francuską i/lub naukowców, którzy uzyskali stopień doktora mniej niż 10 lat temu.
Kiedy? Od 1 do 3 miesięcy – pobyt badawczy musi odbyć się między 01/01/2021 a 31/12/2021.
Wysokość stypendium: 1704 € na każdy miesiąc pobytu we Francji.
Termin składania wniosków: 23/10/2020 o godz. 12.00.

Więcej informacji pod linkiem: https://www.pologne.campusfrance.org/pl/bgf-stypendia-na-pobyt-badawczy.


Drukuj