Solidarni z Białorusią

W związku z sytuacją zaistniałą na Białorusi w minionym roku, NAWA wraz z Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) na zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego podjęła się realizacji trzech działań mających na celu wsparcie Białorusinów: „Solidarni ze studentami”, „Solidarni z naukowcami” oraz „Solidarni z nauczycielami”.

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy z chęcią przyłączył się do tej inicjatywy. Zgodnie z wytycznymi w ramach „Solidarni z Białorusią – studenci” wytypowano studenta z Białorusi, który w październiku rozpoczął kształcenie na naszej uczelni. Po spełnieniu warunków formalnych ze strony studenta, jak i uczelni, stypendium zostało oficjalnie przyznane.

Studenci naszej uczelni pochodzący z Białorusi mogli również w ramach tej inicjatywy skorzystać z kursu języka polskiego w formie online. Z takiej możliwości skorzystała dwójka naszych studentów i osiągnęli oni bardzo dobre wyniki.

„Solidarni z naukowcami” to działanie umożliwiające naukowcom z białoruskich uczelni i jednostek naukowych (posiadających min. stopień doktora), przyjazd do polskich jednostek systemu szkolnictwa wyższego i nauki. Działanie to ma również na celu wsparcie naukowców z Białorusi w realizacji badań na wysokim poziomie oraz nieskrępowanego prowadzenia badań naukowych i dydaktyki.

Naszej uczelni przyznano jedno miejsce dla naukowca z Białorusi, który swój pobyt rozpocznie już 20 stycznia 2021 roku. Czas trwania pobytu to jeden rok.

Projekt współfinansowany w ramach współpracy rozwojowej Polska pomoc.


Drukuj