Zrównoważona energia - seminarium dla młodych naukowców/doktorantów

Celem seminarium jest podniesienie umiejętności dydaktycznych młodych naukowców i doktorantów. Ponadto seminarium służy zwiększeniu mobilności młodych naukowców w regionie Morza Bałtyckiego w celu wymiany doświadczeń, wiedzy i najlepszych praktyk, zarówno w zakresie własnych tematów badawczych, jak i dydaktycznych oraz nawiązywania pierwszych kontaktów, przyszłej współpracy badawczej w dziedzinie zrównoważonej energii.

Seminarium zostanie zorganizowane i odbędzie się na Uniwersytecie Nauk Stosowanych w Hamburgu (Niemcy) od 20 do 24 września 2021 r.

W ramach seminarium zaplanowano wizytę w Klastrze Energii Odnawialnej w Hamburgu, oraz wizytę na wzgórzu energetycznym w Hamburgu. Udział w seminarium i koszty pobytu są bezpłatne. Jeśli sytuacja związana z pandemią na to nie pozwoli seminarium zostanie przeniesione w tryb zdalny.

Wstępny program i szczegóły aplikacji.Drukuj