Wizyta gości z Filipin na UTP

Wczoraj (3.08.2021) naszą uczelnię odwiedzili przedstawiciele firmy APICIUS – Culinary Arts & Hotel Management, Inc. z Filipin. Podczas spotkania omówione zostały możliwości przyszłej współpracy oraz warunki przyjmowania studentów z Filipin na studia i praktyki na naszej uczelni. Goście z uwagą wysłuchali prezentacji na temat uczelni, zwiedzili kampus w Fordonie, wyrazili również duże zainteresowanie nowopowstałym Wydziałem Sztuk Projektowych.


Uczelnię reprezentowali dr hab. inż. Małgorzata Gotowska, prof. uczelni - Prorektor ds. kształcenia i spraw studenckich, prof. dr hab. Robert Karaszewski (pełnomocnik Rektora ds. współpracy z zagranicą w aspekcie procesu kształcenia), mgr Małgorzata Jaroszewska (Koordynator Programu Erasmus+).


Liczymy na dalszą współpracę z nowymi partnerami i oczekujemy w naszych progach zagranicznych studentów z Filipin.


Drukuj