Nowe centrum kompetencji na UTP

28 czerwca w Krakowie na posiedzeniu Rady Naukowo-Przemysłowej Instytutu Autostrady Technologii i Innowacji podjęto uchwałę o utworzeniu nowego centrum kompetencji na UTP w Bydgoszczy w ramach IATI pod nazwą Interdyscyplinarne Centrum Odnawialnych Źródeł Energii w obszarze tematycznym: Energia, technologie kogeneracji i racjonalizacji gospodarowania energią.

Centrum kompetencji ma się zajmować m.in.:

- inicjowaniem, organizowaniem i koordynowaniem różnorakich form aktywności naukowo-badawczej, rozwojowej, wdrożeniowej, dydaktycznej i usługowej w zakresie instalacji odnawialnych źródeł energii na UTP w Bydgoszczy.
- wykorzystaniem Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) na rzecz minimalizacji emisji zanieczyszczeń.
- integracją transportu elektromobilnego w Polsce z wytwarzaniem energii przez instalacje OZE.

IATI - to wirtualny instytut utworzony z myślą o zintegrowaniu prac naukowo-badawczych przez trzy środowiska: uczelnie, niezależne instytuty badawcze i przedsiębiorstwa, które tworzą wielopartnerską sieć współpracy.
Nowopowstałe centrum kompetencji jest czwartym funkcjonującym na UTP w ramach IATI.


Drukuj