Zakończenie obchodów 250. rocznicy Jędrzeja Śniadeckiego i projektu „Inkubator innowacyjności +”

Międzynarodowe Sympozjum Where Jędrzej Śniadecki met Jan Czochralski. From innovative high-tech to patents and business incubators zakończyło obchody 250. rocznicy urodzin Jędrzeja Śniadeckiego. 

Podczas sympozjum omawiano naukowe osiągnięcia i wynalazki dwóch wielkich naukowców z regionu. W drugim dniu podsumowano projekt „Inkubator innowacyjności +” realizowany przez UTP w konsorcjum z UKW.
Zaprezentowano 30 wynalazków obu uczelni, które spotkały się z dużym zainteresowaniem uczestników seminarium.

UTP i UKW dostały na ten cel prawie 3,8 mln zł z Unii Europejskiej z programu realizowanego w ramach projektu pozakonkursowego pn. Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).

https://bydgoszcz.tvp.pl/40380113/te-wynalazki-maja-ulatwiac-zycie-liczy-sie-innowacyjnosc

https://bydgoszcz.tvp.pl/40356487/z-pierwszej-reki-10122018 (od 17 min. oraz 42 min.)


Drukuj