Współpraca UTP na rzecz wdrażania metodyki pragmatycznych innowacji

9 października miało miejsce podpisanie umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym a przedstawicielami firmy Novismo sp. z o.o.

Przedstawiciele firmy Novismo sp. z o.o.: Krzysztof Józwa – prezes Zarządu, Sergey Yatsunenko – dyrektor merytoryczny oraz dyrektor RCI CTT UTP w Bydgoszczy dr inż. Adam Mroziński

Uczelnia zamierza współpracować z firmami regionu na rzecz B+R z wykorzystaniem metodyki Pragmatycznych Innowacji na podstawie TRIZ. Firma Novismo sp. z o.o. należy do Międzynarodowego Stowarzyszenia TRIZ (MA TRIZ). Jako jedyna w Polsce prowadzi certyfikacyjne szkolenia TRIZ dla specjalistów na 1, 2 i 3 stopnia MA TRIZ.

TRIZ to metoda, zestaw narzędzi, baza wiedzy i podstawowy model technologiczny do tworzenia nowych innowacyjnych pomysłów i rozwiązywania problemów. TRIZ dostarcza narzędzi i metod do prawidłowego formułowania problemów, analizy systemowej, analizy błędów oraz możliwych kierunków ewolucji systemu (podejście "jest" i "może być"). TRIZ, w przeciwieństwie do technik takich jak "burza mózgów" (które są oparte na losowym generowaniu pomysłu), podchodzi algorytmicznie do rozwiązywania problemów technicznych; metodą kolejnych przybliżeń dąży do stworzenia optymalnego rozwiązania problemu poprzez udoskonalanie istniejących rozwiązań.

Współczesna Teoria Rozwiązywania Innowacyjnych Zadań (TRIZ) to nauka dostarczająca narzędzi do platformy Pragmatycznych Innowacji. Jest to system tworzący nowe wartości poprzez innowacje, a także umożliwiający uzyskanie wysokiego zwrotu z inwestycji w innowacje.

Metodyka Pragmatycznych Innowacji na podstawie TRIZ to skuteczne i potwierdzone w praktyce biznesowej podejście analityczne, pozwalające na stworzenie efektywnej strategii innowacyjnej w przedsiębiorstwie i połączenie jej z modelem biznesowym firmy. Dzięki zastosowaniu metodyki i wykorzystaniu narzędzi Inżynierii Innowacji zmienia się dotychczasowy paradygmat innowacyjności oparty na przypadkowości, czy też geniuszu wynalazcy. W oparciu o analityczne i systemowe podejście, Inżynieria Innowacji zapewnia efektywne tworzenie innowacji według algorytmu postępowań. W miejsce przypadku i nieokreśloności w postępowaniu, metodyka wprowadza zestaw narzędzi analitycznych i strategicznych przenosząc innowacyjność w obszar planowania biznesowego, tak jak ma to miejsce w przypadku kontroli kosztów czy jakości.


Pragmatyczne Innowacje pozwalają na skuteczną realizacje projektów w obszarach:

 • Usprawnienie produktów i procesów.
 • Rozwój nowych produktów i procesów.
 • Prognozowanie rozwoju produktu i technologii.
 • Tworzenie strategii dla własności intelektualnej.
 • Projektowanie mające na uwadze efektywny recykling i ponowne wykorzystanie materiałów.
 • Ocena możliwości innowacyjnych przedsiębiorstwa.
 • Podniesienie zdolności kluczowych technologii przedsiębiorstwa.
 • Weryfikacja technologii.
 • Ocena technologii.
 • Poszukiwanie odpowiedniej technologii.
 • Odkrywanie przyczyn niepowodzeń i ich eliminacja.
 • Analiza portfolio innowacyjnego przedsiębiorstwa.
 • Opracowanie innowacyjnej strategii produktu.
 • Obniżenie kosztów produkcji.
 • Analityczny przegląd rynku.
 • Efektywne opracowanie patentów poprzez tworzenie rozwiązań alternatywnych do istniejących.
 • Zwiększenia ochrony własnych aplikacji patentowych od strony technologicznej.


Metoda z sukcesem wykorzystywana w takich firmach jak: Samsung, LG, INTEL, Siemens, GE, P&G, Hyundai, KIA, FIAT Group, Schaeffler Group, Continental, Visteon, MANDO, ZF TRW i innych tak w Polsce jak i na całym świecie. Metoda została już z sukcesem zastosowana w polskich przedsiębiorstwach wybranych uczelniach w Polsce.


Drukuj