Medale dla UTP

16 października 2019 roku podczas największego w Polsce międzynarodowego wydarzenia promującego wynalazczość i innowacje - Warszawska Wystawa Wynalazków IWIS 2019 - wynalazki zaprezentowane przez naszych naukowców zdobyły trzy nagrody.

  • Złoty medal otrzymał:
    • Reaktor plazmy nietermicznej wyładowań barierowych do dezynfekcji i/lub sterylizacji produktów pochodzenia biologicznego, przygotowany przez zespół w składzie: dr hab. inż. Jan Mućko, dr hab. inż. Dariusz Pańka, dr hab. inż. Piotr Domanowski, dr inż. Sławomir Bujnowski 
    • Zespół, który otrzymał złoty medal otrzymał też “Nagrodę Specjalną Ministra Nauki i szkolnictwa Wyższego za najlepszy wynalazek”.
  • Srebrne medale otrzymały:
    • Mobilny rejestrator EKG oparty na LoRa. Wynalazek opracował zespół w składzie: mgr inż. Sandra Śmigiel, dr inż. Damian Ledziński oraz dr hab. inż. Tomasz Andrysiak
    • Fleezer - sposób i platforma sprzętowo-programowa do strumieniowania wideo dla sieci bezprzewodowych 3G, 4G i 5G, z wykorzystaniem protokołów wielościeżkowych zwłaszcza dla platform bezzałogowych. To rozwiązanie opracował zespół w składzie: mgr inż. Adam Flizikowski, dr inż. Łukasz Zabłudowski i Tomasz Olejniczak.

Gratulujemy!

Więcej informacji na stronach:

http://ctt.utp.edu.pl/utp-na-targach-iwis-2019/ oraz http://iwis.polskiewynalazki.pl/.

 


Drukuj