UTP podczas spotkania inaugurującego projekt AGRICORE H2020

Projekt AGRICORE oficjalnie rozpoczął się 1 września 2019 roku.

 

Działania partnerów konsorcjum zapoczątkowało spotkanie inauguracyjne, które odbyło się 24–25 września b.r. w Aeropolis Business Centre w Sewilli (Hiszpania), gdzie znajduje się siedziba koordynatora projektu –firmy IDENER. Przedstawiciele 10 partnerów z całej Europy spotkali się, aby omówić cele i zadania projektu. Ponadto, ustalony został plan najbliższych działań w kierunku pomyślnego zrealizowania projektu AGRICORE.

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy reprezentowali w Sewilli pracownicy Wydziału Zarządzania oraz Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii: dr hab. inż. Waldemar Bojar, prof. uczelni i dr inż. Wojciech Żarski oraz dr inż. Renata Kuśmierek-Tomaszewska. Ponadto, ze strony UTP w projekcie uczestniczą: prof. dr hab. Jacek Żarski oraz dr hab. Bogdan Lent, prof. uczelni.

AGRICORE to innowacyjny projekt wymagający przeprowadzenia intensywnych działań i skrupulatnych badań. Jego celem jest opracowanie nowego narzędzia poprawiającego obecne zdolności modelowania polityk w sektorze rolniczym, stanowiącego holistyczne podejście, oparte na najnowszych osiągnięciach z dziedziny modelowania i ICT. Zespół AGRICORE opracuje produkt oparty na modelowaniu typu agent-based, będący autonomicznym narzędziem decyzyjnym ściśle związanym z poszczególnymi gospodarstwami. Zaletą takiego podejścia, jest możliwość indywidualnej oceny swojej działalności przez uczestniczące podmioty (agentów), a także wspieranie podejmowania decyzji na podstawie obecnej sytuacji oraz oczekiwań.

Narzędzie AGRICORE będzie modułowym i konfigurowalnym pakietem rozwiązań informatycznych, który zostanie udostępniony jako oprogramowanie typu Open Source. Dzięki temu przyszli użytkownicy będą mogli w przejrzysty sposób aktualizować i ulepszać narzędzie w miarę swoich potrzeb. Postępy w zakresie Big Data, algorytmów sztucznej inteligencji, rozwiązań matematycznych i usług chmury obliczeniowej zostaną zastosowane w celu optymalizacji długotrwałej parametryzacji i fazy kalibracji, których wymagają obecne narzędzia oparte na agentach.Pobocznymi celami projektu są: odwzorowanie zachowań rolników oraz ich interakcji, w celu wiarygodnej oceny lokalnych skutków globalnych wydarzeń i polityki UE oraz poprawa procesów projektowania, monitorowania i oceny skutków prowadzonych polityk.
Projekt AGRICORE opiera się na sile wiedzy oraz doświadczenia swoich partnerów. Konsorcjum składa się z 10 europejskich partnerów z 6 krajów. W skład konsorcjum wchodzi 5 przedsiębiorstw (IDENER, AXIA, STAM, AAT), 4 uniwersytety (AUTH, UTP, AKD, UNIPR) oraz 1 instytut badawczy (IAPAS). Dzięki temu AGRICORE stanowi zrównoważony projekt łączący przemysł ze środowiskiem akademickim, co ma zapewnić sukces iprzyspieszyć realizację wszystkich działań na rzecz osiągnięcia owocnych rezultatów.


Drukuj