Współpraca UTP z ProNaturą

18 listopada studenci V semestru kierunku IOŹE odwiedzili Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych ProNatura Bydgoszcz mieszczącego się na terenie Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego. 

 

W trakcie spotkania zaprezentowano ekologiczną instalację, w której unieszkodliwiane są odpady komunalne i jednocześnie wytwarzana jest energia elektryczna oraz cieplna.
W zakładzie utylizowane są zmieszane odpady komunalne, odpady powstałe po doczyszczeniu selektywnej zbiórki, palne odpady wielkogabarytowe oraz odpady z sortowania zmieszanych odpadów komunalnych. ZTPOK obsługuje Bydgoszcz, Toruń wraz z okalającymi gminami. Instalacja nie tylko unieszkodliwia, ale jednocześnie odzyskuje zawartą w odpadach energię zamieniając ją na prąd i ciepło. Co ważne, zastosowana technologia pozwala uzyskać parametry emisyjne znacznie niższe i korzystniejsze dla środowiska niż przewidują to dopuszczalne normy.


Drukuj