CTT UTP na konferencji PACTT i PSC w Warszawie

13-15 listopada br. w Warszawie odbyła się VIII Konferencja Porozumienia Akademickich Centrów Transferu Technologii (PACTT) i Porozumienia Spółek Celowych (PSC). Organizatorami konferencji byli: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Centra Transferu Technologii trzech Uczelni: Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Politechniki Warszawskiej oraz Wojskowej Akademii Technicznej.

Konferencja ta stanowi jeden z elementów ścisłej współpracy oraz wymiany doświadczeń pomiędzy pracownikami Centrów Transferu Technologii oraz spółek celowych 66-ciu jednostek naukowych w Polsce.

Porozumienie Akademickich Centrów Transferu Technologii jest dobrowolnym zrzeszeniem przedstawicieli jednostek odpowiedzialnych za zarządzanie i komercjalizację własności intelektualnej. W konferencji udział wzięło ponad 200 osób.

Podczas konferencji omawiano m.in.:
• wpływ działalności naukowej na gospodarkę oczami CTT, planowane inicjatywy MIR w zakresie wsparcia komercjalizacji wyników badań,
• wpływ działalności CTT na polską naukę oczami MNiSW,
• własność intelektualna jako istotny składnik majątku organizacji,
• wsparcie transferu technologii z nauki do gospodarki przez MNiSW,
• podsumowanie programów: „Inkubator Innowacyjności +” oraz „Inkubator Innowacyjności 2.0”,
• modelowy profil kompetencyjny personelu odpowiedzialnego za komercjalizację wiedzy,
• leki, wyroby medyczne, kosmetyki, suplementy diety — ogólne wymagania regulatorowe dotyczące rozwoju produktu,
• standaryzacja kompetencji menadżerów transferu wiedzy i aktualne programy wspierania działań w zakresie transferu wiedzy w Europie,
• sesja dobrych i złych praktyk.


Centrum Transferu Technologii UTP reprezentowali:
• mgr inż. Katarzyna Ośmiałowska,
• mgr Dorota Flizikowska.

Źródło i zdjęcia.


Drukuj