Strategia Uniwersytetu

"... Strategia rozwoju UTP 2011-2020” stanowi zbiór uporządkowanych celów oraz działań tworzących i utrzymujących w sposób spójny i zintegrowany relacje pomiędzy 60-letnim dorobkiem UTP a celami wyznaczonymi nalata 2011-2020. Senat Uczelni przyjął znowelizowaną wersję strategii jej rozwoju, strategii opartej na harmonijnym rozwoju dydaktyki i badań naukowych, przy ścisłych związkach z instytucjami i partnerami gospodarczymi, umożliwiającej realizację procesu kształcenia zgodnie z wymaganiami nowoczesnego społeczeństwa obywatelskiego opartego na wiedzy."
 

podpis Rektora

cytat ze słowa wstępnego dokumentu "STRATEGIA UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNO − PRZYRODNICZEGO IM. J.J. ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY NA LATA 2011−2020" - pobierz cały dokument


Drukuj