Kalendarium najważniejszych wydarzeń

1951

1952

1953

1954

1960

1961

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1971

1972

1973

1974

1975

1977

1978

1979

1984

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

  • Na podstawie zarządzenia rektora UTP nr 38/2008/2009 Wydział Mechaniczny zmienił nazwę na Wydział Inżynierii Mechanicznej
  • Wydział Rolniczy UTP obchodził jubileusz 40−lecia

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018