Senat

Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy:

REKTOR
prof. dr hab. inż. Tomasz Topoliński

PROREKTORZY
Prorektor ds. kształcenia i spraw studenckich - dr inż. Marcin Drechny
Prorektor ds. nauki - dr hab. inż. Stanisław Mroziński, prof. uczelni
Prorektor ds. współpracy międzynarodowej - prof. dr hab. inż. Adam Gadomski
Prorektor ds. organizacji i rozwoju - dr hab. inż. Dariusz Pańka, prof. uczelni

DZIEKANI
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska - dr hab. inż. Jan Kempa, prof. uczelni
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt - prof. dr hab. inż. Marek Adamski
Wydział Inżynierii Mechanicznej - dr hab. inż. Janusz Musiał, prof. uczelni
Wydział Rolnictwa i Biotechnologii – prof. dr hab. Jacek Długosz
Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki - dr hab. inż. Jan Mućko, prof. uczelni
Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej – dr hab. inż. Jolanta Tomaszewska, prof. uczelni
Wydział Zarządzania - dr hab. Iwona Posadzińska, prof. uczelni

SAMODZIELNI PRACOWNICY NAUKOWI
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
prof. dr hab. inż. Tomasz Szczuraszek
prof. dr hab. inż. Maciej Kumor

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
dr hab. inż. Małgorzata Grabowicz, prof. uczelni
dr hab. inż. Dariusz Piwczyński, prof. uczelni

Wydział Inżynierii Mechanicznej
dr hab. inż. Dariusz Boroński, prof. uczelni
dr hab. inż. Grzegorz Szala, prof. uczelni

Wydział Rolnictwa i Biotechnologii
prof. dr hab. Ewa Spychaj-Fabisiak
prof. dr hab. inż. Janusz Prusiński
dr hab. inż. Roman Rolbiecki, prof. uczelni

Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki
dr hab. inż. Sławomir Cieślik, prof. uczelni
dr hab. inż. Michał Choraś, prof. uczelni

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
dr hab. Sylwia Zielińska-Raczyńska, prof. uczelni
dr hab. inż. Beata Jędrzejewska, prof. uczelni

Wydział Zarządzania
dr hab. Arkadiusz Januszewski, prof. uczelni

POZOSTALI NAUCZYCIELE AKADEMICCY
Jednostki międzywydziałowe
mgr Zofia Heliasz

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
dr hab. inż. Magdalena Dobiszewska, prof. uczelni

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
dr inż. Hanna Jankowiak

Wydział Inżynierii Mechanicznej
dr hab. inż. Adam Mazurkiewicz, prof. uczelni

Wydział Rolnictwa i Biotechnologii
dr inż. Krystyna Kondratowicz-Maciejewska

Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki
vacat

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
dr inż. Grażyna Gozdecka

Wydział Zarządzania
dr inż. Małgorzata Zajdel

PRACOWNICY NIE BĘDĄCY NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI
Administracja i obsługa
mgr Leszek Kosakowski

Wydziały i jednostki międzywydziałowe
mgr Sylwia Kołodziejczyk

PRZEDSTAWICIELE STUDENTÓW
Radosław Kwiatkowski (WBAiIŚ)
Katarzyna Januszewska (WBAiIŚ)
Mikołaj Chwarzyński (WHiBZ)
Dominika Lipowicz (WIM)
vacat (WIM)
Zuzanna Połczyńska (WRiB)
Tomasz Stanio (WTiICh)
Karolina Wróbel (WTIiE)
Weronika Ręba (WZ)

PRZEDSTAWICIELE DOKTORANTÓW
mgr inż. Agata Giełczyk


Drukuj