Władze dziekańskie

Dziekan Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
dr hab. inż. Jan Kempa, prof. uczelni

Dziekan Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt
prof. dr hab. inż. Marek Adamski

Dziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej
dr hab. inż. Janusz Musiał, prof. uczelni

Dziekan Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii
prof. dr hab. inż. Jacek Długosz

Dziekan Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej
dr hab. inż. Jolanta Tomaszewska, prof. uczelni

Dyrektor Instytutu Matematyki i Fizyki
dr Adam Dittmar-Wituski

Dziekan Wydziału Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki
dr hab. inż. Jan Mućko, prof. uczelni

Dziekan Wydziału Zarządzania
dr hab. Iwona Posadzińska, prof. uczelni


Drukuj