Santander Universidades

santander logo biale

Wsparcie edukacji w czasach pandemii

Pandemia ograniczyła znacznie możliwości rozwoju kompetencji poprzez udział w konferencjach, szkoleniach, warsztatach, stażach itd. Aby wesprzeć młodych ludzi w tym trudnym czasie Grupa Santander przemodelowała i zintensyfikowała wsparcie jakie oferuje od lat środowisku akademickiemu.

Tylko w 2020 przekazaliśmy:

Stypendia Santander

W 2021 roku Stypendia Santander oferują wiele ciekawych projektów realizowanych z prestiżowymi partnerami z zagranicy oraz najlepszymi polskimi uczelniami. Wśród propozycji znajdą się m.in:

 • języki obce – kursy online prowadzone przez British Council oraz anglojęzyczne programy dotyczące m.in. poszukiwania pracy na globalnym rynku.
 • kompetencje cyfrowe – intensywne kursy online z zakresu programowania, Excela, SQLa, BigDate, automatyzacji, marketingu internetowego, wykorzystania narzędzi cyfrowych w codziennej pracy itd. Organizowane one będą m.in. z Massachusetts Institute of Technology czy Ironhack.
 • umiejętności miękkie – znajdziemy też projekty realizowane m.in. z London School of Economy czy Esade dotyczące pracy zespołowej, umiejętności przywódczych, komunikacji, negocjacji, inteligencji emocjonalnej.
 • przedsiębiorczość –szkolenia z prowadzenia działalności gospodarczej oraz spotkania z przedsiębiorcami, którzy opowiedzą o swojej ścieżce kariery i biznesowych case studies.

Globalna platforma stypendialna

Nabór na wszystkie projekty finansowane przez Grupę Santander publikowane są na platformie santander-grants.com. Daje ona możliwość aplikowania na wybrane projekty realizowane nie tylko w Polsce, ale także te organizowane przez Santandera z Hiszpanii, Niemiec, Wielkiej Brytanii czy nawet Ameryki Południowej.

#DzielimySięWiedzą

Ważnym elementem działalności edukacyjnej jest też dzielenie się wiedzą. Eksperci Santander Bank Polska biorą udział w wielu szkoleniach i warsztatach odbywających się we współpracy z uczelniami.
Podobnie jak w poprzednim roku, w 2021 odbędzie się także flagowy projekt - Akademia Santander Universidades. W 2020 roku ponad 800 osób wzięło udział w cyklu webinarów z najwyższą kadrą zarządzającą bankiem.

Więcej informacji o programie Santander Universidades

http://www.santanderuniversidades.pl

https://www.facebook.com/SantanderUniversidadesPolska 


Santander Universidades


Santander Universidades to jeden z fundamentów społecznego zaangażowania Banku Zachodniego BZWBK oraz Grupy Santander. Od momentu uruchomienia Santander Universidades w Polsce minęło 6 lat. W ciągu tego czasu nawiązaliśmy współpracę największymi ośrodkami akademickimi w kraju. Strategicznym elementem funkcjonowania jest współpraca z uczelniami wyższymi, w tym wspieranie szkolnictwa wyższego poprzez umiędzynarodowienie, zatrudnianie absolwentów oraz promowania idei przedsiębiorczości jak również stypendia dla studentów i kadry akademickiej.

 

Santander Universidades w Polsce


Wspólny cel, który zrzeszył już kilkadziesiąt uczelni!
Od momentu uruchomienia Santander Universidades w Polsce minęło 6 lat. W ciągu tego czasu nawiązaliśmy współpracę z ponad 60 uczelniami wyższymi z największych ośrodków akademickich w kraju. Przynależność do Santander Universidades jest dla polskich uczelni wyznacznikiem prestiżu, a także świadczy o chęci międzynarodowego rozwoju oraz wyróżnienia się w środowisku akademickim pod względem oferowanych możliwości edukacyjnych.

Priorytety strategiczne

 • Innowacyjność i przedsiębiorczość: wspieranie kultury przedsiębiorczości i innowacyjności,
 • Umiędzynarodowienie: stypendia zagraniczne, programy wymiany i projekty realizowane we współpracy między uniwersytetami z różnych krajów,
 • Staże i praktyki dla studentów
 • Cyfryzacja uniwersytetów: wspieranie cyfryzacji i modernizacji uniwersytetów, stosowania nowoczesnych technologii w procesie nauczania, kampusów wirtualnych oraz tworzenia usług cyfrowych dla świata akademickiego.

Więcej informacji znajduje się na stronie: http://www.bzwbk.pl/santanderuniversidades-pl/santander-universidades.html oraz na dedykowanym profilu na FB: https://www.facebook.com/SantanderUniversidadesPolska.

 

Praktyki


Rekrutację na praktyki w Banku Zachodni WBK prowadzimy przez cały rok. Dzięki silnej marce i wsparciu grupy Santander już od samego początku oferujemy możliwość szybkiego rozwoju oraz staramy się zapewnić zatrudnienie po ukończeniu stażu. Mamy do zaoferowania ponad 210 miejsc na płatne praktyki dla studentów w całym kraju.

Dzięki temu, to Ty możesz wybrać najbardziej dogodny dla Ciebie czas na zdobywanie doświadczenia zawodowego.

Dowiedz się więcej: https://karierabankiera.pl/

 

Działania podjęte w ramach projektu/zadań/przedsięwzięcia, które realizowane są ze środków otrzymanych w ramach programu Santander Universidades


Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczym im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy na podstawie współpracy z Santander Bank Polska S.A. w ramach międzynarodowego programu – Santander Universidades, dzięki wsparciu finansowemu na mocy podpisanej Umowy Darowizny 1 czerwca 2018 r. na realizację 6 projektów dokonuje działania proinnowacyjne w „Szkole Patentów na UTP” zainicjowanej na Konferencji Inauguracyjnej w styczniu 2018 r.

1. Przygotowanie materiałów reklamowych promujących projekt „Szkoła Patentów na UTP”

W ramach działań promujących projekt UTP „Szkoła Patentów na UTP” zostały przygotowane materiały reklamowe:

 • Plakaty oraz ulotki branżowe wszystkich jednostek organizacyjnych uniwersytetu. Odbiorcami materiałów reklamowych są uczniowie branżowych szkół średnich, w których wizytują przedstawiciele wydziałów UTP, uczestnicy cyklicznych Drzwi Otwartych, Święta Uczelni, Targów Pracy i Kariery, konferencji, branżowych targach i wystawach wynalazczości. Plakat projektu „Szkoły Patentów na UTP” towarzyszy w materiałach promujących przedsięwzięcie UTP przez Patronatów Honorowych oraz Medialnych.
 • Czeki oraz dyplomy dla wyróżniających się uczniów szkoły średniej
 • Czeki dla wyróżniających się doktorantów oraz studentów.

2. Wniesienie

a. Opłat tytułem zgłoszeń patentowych dokonanych przez doktorantów, studentów, uczniów szkół średnich uczestniczących w Szkole Patentów na UTP

Sukcesem 4 uczniów Zespołu Szkół Elektronicznych im. Wojska Polskiego w Bydgoszczy zakończyła się współpraca z Rzecznikiem Patentowym Uniwersytetu Technologiczno Przyrodniczego. Po opracowaniu przez Rzecznika pomysłów uczniów i badaniu formalno-prawnym zostały one zgłoszone w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie w kategorii wzorów użytkowych.
Dokonaliśmy 3 opłat tytułem zgłoszeń patentowych przez 4 uczniów szkoły średniej z Zespołu Szkół Elektronicznych w Bydgoszczy za zgłoszenie do ochrony patentowej w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie rozwiązań w kategorii wzorów użytkowych.

 • Zuzanna Czyżewska - Podręczny przyrząd do prasowania
 • Patryk Pertman - Podstawka do laptopa sterowana zdalnie
 • Jakub Adamczewski - Podstawka do laptopa sterowana zdalnie
 • Szymon Słomiński - Urządzenie do odstraszania ptaków

b. opłat za udział doktorantów, studentów, uczniów szkół średnich uczestniczących w Szkole Patentów na UTP w wystawach i konkursach patentów

Sfinansowano udział w 70. Międzynarodowych Targach - Pomysły, Wynalazki, Nowe Produkty iENA w Norymberdze w dniach 1-4 listopad 2018 dla dwóch zespołów/współtwórców rozwiązań patentowych

 • P.427170 – Lądowisko dla autonomicznych dronów
  Nagroda: brązowy medal oraz wyróżnienie

 • P.421511 – Urządzenie do rehabilitacji stawu promieniowo-nadgarstkowego
  Nagroda: złoty medal

3. Ufundowanie stypendiów i nagród dla wyróżniających się doktorantów, studentów uczniów szkół średnich uczestniczących w Szkole Patentów na UTP

Dla wyróżniających się Beneficjentów „Szkoły Patentów na UTP” przyznano nagrody:

 • Doktoranci – 2 nagrody po 1 000 zł
 • Studenci – 9 nagród po 1 000 zł
 • Nagrody dla wyróżniających się uczniów – 4 nagrody po 1 000 zł
Łącznie przyznano 15 nagród dla wyróżniających się doktorantów, studentów i uczniów.

Zdjęcia przedstawiające ceremonię gali wręczenia uczniom - młodym wynalazcom Zespołu Szkół Elektronicznych w Bydgoszczy
dyplomów oraz czeków ufundowanych w ramach współpracy

santander logo biale

Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy z Santander Bank Polska S.A. w ramach międzynarodowego programu – Santander Universidades

4. Organizacja konferencji podsumowującej rok funkcjonowania projektu „Szkoła Patentów na UTP”

Konferencja podsumowująca rok funkcjonowania przedsięwzięcia Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy „Szkoła Patentów na UTP” będzie miała miejsce podczas Festynu promującego nauki techniczne i rolnicze UTP.
Podczas imprezy zaprezentujemy mieszkańcom Bydgoszczy możliwości funkcjonalne najnowszych rozwiązań konstrukcyjnych, inżynierskich, patentowych, wynalazczych, a najmłodszym uczestnikom festynu przedstawimy gry i zabawy promujące rozwiązania inżynierskie i technologie produkcji.(np. drony, roboty).
Dla najbardziej zaangażowanych studentów oraz doktorantów przewidziane są nagrody finansowe.
Ważnym punktem Festynu będzie Konferencja podsumowująca dokonania w „Szkole Patentów na UTP”, – podczas której przybliżymy sukcesy oraz dokonania w Szkole …

5. Sfinansowanie 60 godz. wykładów prowadzonych przez profesora wizytującego z Uniwersytetu w Barcelonie na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy (w tym częściowe sfinansowanie kosztów pobytu i zakwaterowania)

W funduszu Santander Universidades dla UTP na przyjęcie wykładowcy zagranicznego, który zaprezentuje studentom UTP wykład w j. angielskim, w liczbie 60 godzin, planowano zaproszenie Prof. J. Miguela Rubi, fizyka z Uniwersytetu w Barcelonie. Wykład miał dotyczyć termo- i hydrodynamiki przepływów złożonych i był planowany dla studentów II stopnia z Inż. Mechanicznej, Technologii Chem., a także dla wybranych studentów rolnictwa i zootechniki. Wstępnie zgodzono się, że Prof. J.M. Rubi rozpocznie swój wykład zaraz po wolnych dniach majowych, tj. 6 maja 2019; wcześniej, pojawiał się w rozmowach także termin kwietniowy – po Świętach Wielkanocnych.

Oba ww. terminy oraz w ogóle przyjazd Prof. J.M. Rubi stał się jednak mało prawdopodobny, gdy na początku semestru letniego otrzymał on zaproszenie do Trondheim, z tamtejszego uniwersytetu technicznego na cały semestr, z obowiązkami prowadzenia badań naukowych z doktorantami i prowadzenia wykładu specjalistycznego dla doktorantów. J.M. Rubi jest posiadaczem wyróżnienia w postaci nagrody Larsa Onsagera, laureata Nagrody Nobla wywodzącego się z tej uczelni. Pomimo prób przekonania władz uniwersytetu, żeby pogodzić inicjatywę bydgoska z jego pobytem w Trondheim, nie otrzymał on zgody na taki wyjazd do Bydgoszczy i był zmuszony zrezygnować z niego. Należy zauważyć, że w czerwcu roku 2018 był on zaproszony przez organizatora III Warsztatu Biomedycznego http://zmpf.imif.utp.edu.pl/jsbmw2018/, aby wygłosić na nim wykład, a jednocześnie zwizytować miejsce przyszłych działań dydaktycznych.

W związku z powyższym, podjęto kroki, aby zachęcić innego, bardzo renomowanego (jak i poprzedni) wykładowcę, prof. Michaela Giersiga, Fachbereich Physik, Freie Universitaet Berlin, aby przeprowadził on, dla podobnego gremium studentów wykład z obszaru nanomateriałów, ich zastosowań w technologii, elektronice i inżynierii; por. https://www.physik.fu-berlin.de/einrichtungen/ag/ag-giersig/index.html.

Prof. M. Giersig zgodził się na przeprowadzenie tego spektakularnego i ogromnie przydatnego wykładu w roku akademickim 2019/2020. Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej, a także Instytut Matematyki i Fizyki będą gościć tego znakomitego i utytułowanego wykładowcę. Na ten cel chcielibyśmy więc przeznaczyć środki przyznane przez Bank Santander Universidades, ufając, że zarówno sponsorowi, jak i nam zależy na wysokiej, jakości wykładu, jego masowości i doniosłości merytorycznej, a te trzy warunki spełnia kandydat, mający naukowy rodowód na poziomie indeksu Hirscha ponad 80.

6. W ramach przyznanych środków na rzecz Obdarowanego skorzysta minimum 400 Beneficjentów

Szkoła Patentów na UTP pozyskuje coraz większe grono zainteresowanych i sympatyków. Dzięki Patronatom Honorowym:

 • Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy,
 • JM Rektor Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy,
 • Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
 • Prezes Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej,
 • Kujawsko-pomorska agencja Innowacyjności
oraz Patronatom Medialnym
 • TVP Bydgoszcz,
 • Polskie Radio PIK,
 • Express Bydgoski,
 • Gazeta Pomorska

Informacje o zaistnieniu i możliwości przystąpienia do naszego nowego przedsięwzięcia zainteresowani dowiadują się poprzez promocję naszych Patronatów, którzy uczestniczą i towarzyszą nam podczas imprez Szkoły Patentów na UTP, informując na bieżąco w mediach oraz poprzez promowanie projektu przez Komitet Monitorujący (Umowy Darowizny) Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego:

 • dr hab. inż. Stanisław Mroziński, prof. nadzw. UTP
 • prof. dr hab. inż. Adam Gadomski
 • mgr inż. Renata Zalewska
 • Specjalista ds. działań proinnowacyjnych i promocji - koordynator Szkoły Patentów na UTP - mgr Wioletta Dobosiewicz-Bukaluk
 • Rzecznik Patentowy UTP – mgr Piotr Jankowski
 • Jednostki organizacyjne UTP
 • doktoranci, studenci, uczniowie
 • Regionalne Centrum Innowacyjności – Centrum Transferu Technologii

Staraniem ww. przedstawiamy Beneficjentów, którzy skorzystali do tej pory z przyznanych środków, przystąpili po podpisaniu Deklaracji do Szkoły Patentów na UTP bądź zostali poinformowani o jej działalności:

 • Doktoranci – 2 nagrody po 1 000 zł
 • Studenci – 9 nagród po 1 000 zł
 • uczniowie – 4 nagrody po 1 000 zł
 • opłaty dla doktorantów i studentów w wystawach patentów (2 zespoły)
 • Spotkania organizacyjne w branżowych szkołach średnich związane z Konferencją Inaugurującą „Szkoła Patentów na UTP” – 552
 • Kwartalnik Urzędu Patentowego – Artykuł - Ruszyła Szkoła Patentów - czytelnicy
 • Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych, Politechnika Śląska Poinformowanie przez Prezes UP RP dr Alicję Adamczak o utworzeniu „Szkoły Patentów na UTP” w Bydgoszczy - Materiały konferencyjne – Innowacyjność uczelni a liczba uzyskanych patentów i innych praw wyłącznych - Konferencja Rektorów Państwowych Uczelni Technicznych - uczestnicy
 • Podpisanie w Urzędzie Patentowym RP List Intencyjny w sprawie utworzenia „Szkoły Patentów na UTP” pomiędzy Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy, Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy a Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie - Uczestnicy VIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Student-Wynalazca
 • Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych, Uniwersytet Zielonogórski Poinformowanie przez Prezes UP RP dr Alicję Adamczak o uroczystym podpisaniu umowy w sprawie współpracy dot. Szkoły Patentów na UTP pomiędzy UTP-UP RP - uczestnicy
  Materiały konferencyjne – Ochrona własności intelektualnej, jako element innowacyjności polskiej uczelni.
 • Międzynarodowe Forum Inteligentnego Rozwoju CERTYFIKAT - Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju 2018 Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy został laureatem Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2018 pod patronatem Prezes Urzędu Patentowego RP, dr Alicji Adamczak w kategorii: Uczelnia przyszłości za wkład w rozwój nauki w Polsce oraz komercjalizacje wyników prac badawczych i wzorową współprace z otoczeniem biznesowym Źródło – Centrum Inteligentnego Rozwoju/Ankieta Weryfikacyjna. Materiał dot. Prezentacji Szkoły Patentów na UTP w Bydgoszczy.
 • Prezentacja slajdów w Regionalnym Centrum Innowacyjności UTP:
  • Bazy patentowe dostępne w RCI-CTT
  • Konkurs „Student Wynalazca”
  • Prezentacja nagrodzonych wynalazków
  • Statystyka udzielonych patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe, praw z rejestracji wzorów przemysłowych, praw ochronnych na znaki towarowe Statystyka zgłoszeń patentowych, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych i znaków towarowych
  • Elektroniczny system ochrony własności przemysłowej w Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym
  • Przykłady świadectw: rejestracji, ochronne, dokument patentowy
  • Prawa własności intelektualnej
  • Rodzaje wiedzy ze względu na ochronę
  • Własność intelektualna a własność przemysłowa
  • Przedmioty ochrony prawa własności przemysłowej
  • Uzyskanie patentu prawa ochronnego, prawa z rejestracji
  • Czas trwania ochrony patentowej
  • Przedmiot ochrony prawa własności przemysłowej
  • Procedura zgłoszenia wynalazku
  • Przedmiot ochrony prawa własności przemysłowej – wzór użytkowy, wzór przemysłowy, znak towarowy,
  • Procedura krajowa udzielania patentów
  • Dlaczego warto chronić własność intelektualną
  • Badania patentowe
  • Plakat Szkoły Patentów na UTP
  • Ulotki branżowe wydziałów UTP
 • Konferencje
 • Kujawsko-Pomorski Kongres Zawodowy - 400
 • X Pilskie Subregionalne Targi Pracy i Kariery w Pile – INWESTPARK – 54
 • 3. Międzynarodowe Targi Kooperacyjne Przemysłu Narzędziowo-Przetwórczego - Targi INNOFORM 2019 w Bydgoskim Centrum Targowo-Wystawienniczym - 115
 • Szkolenie nt. Wymagania Normy PN-EN ISO/IEC 17025/2018 dla pracowników naukowych Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy - 40
 • Międzynarodowe Sympozjum pt.: Where Jędrzej Śniadecki met Jan Czochralski. From innovative high-tech to patents and business incubators - 76
 • Międzynarodowe Sympozjum Where Jędrzej Śniadecki met Jan Czochralski. From innovative high-tech to patents and business incubators. Podsumowanie Projektu Inkubator Innowacyjności + (II dzień) - 79 
 • Dni Otwarte na UTP
 • Święto Uczelni
 • Ogólnopolskie Konkursy z udziałem Młodzieży Szkół Średnich
  Regionalny Festiwal Naukowy E(x)plory
  II edycja ogólnopolskiego konkursu wiedzy i umiejętności – EduFakty|
  Ogólnopolski Konkurs Wiedzy i Umiejętności/Praca organiczna 2.0


Drukuj