Santander Universidades

santander logo biale

Wsparcie edukacji w czasach pandemii

Pandemia ograniczyła znacznie możliwości rozwoju kompetencji poprzez udział w konferencjach, szkoleniach, warsztatach, stażach itd. Aby wesprzeć młodych ludzi w tym trudnym czasie Grupa Santander przemodelowała i zintensyfikowała wsparcie jakie oferuje od lat środowisku akademickiemu.

Tylko w 2020 przekazaliśmy:

Stypendia Santander

W 2021 roku Stypendia Santander oferują wiele ciekawych projektów realizowanych z prestiżowymi partnerami z zagranicy oraz najlepszymi polskimi uczelniami. Wśród propozycji znajdą się m.in:

Globalna platforma stypendialna

Nabór na wszystkie projekty finansowane przez Grupę Santander publikowane są na platformie santander-grants.com. Daje ona możliwość aplikowania na wybrane projekty realizowane nie tylko w Polsce, ale także te organizowane przez Santandera z Hiszpanii, Niemiec, Wielkiej Brytanii czy nawet Ameryki Południowej.

#DzielimySięWiedzą

Ważnym elementem działalności edukacyjnej jest też dzielenie się wiedzą. Eksperci Santander Bank Polska biorą udział w wielu szkoleniach i warsztatach odbywających się we współpracy z uczelniami.
Podobnie jak w poprzednim roku, w 2021 odbędzie się także flagowy projekt - Akademia Santander Universidades. W 2020 roku ponad 800 osób wzięło udział w cyklu webinarów z najwyższą kadrą zarządzającą bankiem.

Więcej informacji o programie Santander Universidades

http://www.santanderuniversidades.pl

https://www.facebook.com/SantanderUniversidadesPolska 


Santander Universidades


Santander Universidades to jeden z fundamentów społecznego zaangażowania Banku Zachodniego BZWBK oraz Grupy Santander. Od momentu uruchomienia Santander Universidades w Polsce minęło 6 lat. W ciągu tego czasu nawiązaliśmy współpracę największymi ośrodkami akademickimi w kraju. Strategicznym elementem funkcjonowania jest współpraca z uczelniami wyższymi, w tym wspieranie szkolnictwa wyższego poprzez umiędzynarodowienie, zatrudnianie absolwentów oraz promowania idei przedsiębiorczości jak również stypendia dla studentów i kadry akademickiej.

 

Santander Universidades w Polsce


Wspólny cel, który zrzeszył już kilkadziesiąt uczelni!
Od momentu uruchomienia Santander Universidades w Polsce minęło 6 lat. W ciągu tego czasu nawiązaliśmy współpracę z ponad 60 uczelniami wyższymi z największych ośrodków akademickich w kraju. Przynależność do Santander Universidades jest dla polskich uczelni wyznacznikiem prestiżu, a także świadczy o chęci międzynarodowego rozwoju oraz wyróżnienia się w środowisku akademickim pod względem oferowanych możliwości edukacyjnych.

Priorytety strategiczne

Więcej informacji znajduje się na stronie: http://www.bzwbk.pl/santanderuniversidades-pl/santander-universidades.html oraz na dedykowanym profilu na FB: https://www.facebook.com/SantanderUniversidadesPolska.

 

Praktyki


Rekrutację na praktyki w Banku Zachodni WBK prowadzimy przez cały rok. Dzięki silnej marce i wsparciu grupy Santander już od samego początku oferujemy możliwość szybkiego rozwoju oraz staramy się zapewnić zatrudnienie po ukończeniu stażu. Mamy do zaoferowania ponad 210 miejsc na płatne praktyki dla studentów w całym kraju.

Dzięki temu, to Ty możesz wybrać najbardziej dogodny dla Ciebie czas na zdobywanie doświadczenia zawodowego.

Dowiedz się więcej: https://karierabankiera.pl/

 

Działania podjęte w ramach projektu/zadań/przedsięwzięcia, które realizowane są ze środków otrzymanych w ramach programu Santander Universidades


Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczym im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy na podstawie współpracy z Santander Bank Polska S.A. w ramach międzynarodowego programu – Santander Universidades, dzięki wsparciu finansowemu na mocy podpisanej Umowy Darowizny 1 czerwca 2018 r. na realizację 6 projektów dokonuje działania proinnowacyjne w „Szkole Patentów na UTP” zainicjowanej na Konferencji Inauguracyjnej w styczniu 2018 r.

1. Przygotowanie materiałów reklamowych promujących projekt „Szkoła Patentów na UTP”

W ramach działań promujących projekt UTP „Szkoła Patentów na UTP” zostały przygotowane materiały reklamowe:

2. Wniesienie

a. Opłat tytułem zgłoszeń patentowych dokonanych przez doktorantów, studentów, uczniów szkół średnich uczestniczących w Szkole Patentów na UTP

Sukcesem 4 uczniów Zespołu Szkół Elektronicznych im. Wojska Polskiego w Bydgoszczy zakończyła się współpraca z Rzecznikiem Patentowym Uniwersytetu Technologiczno Przyrodniczego. Po opracowaniu przez Rzecznika pomysłów uczniów i badaniu formalno-prawnym zostały one zgłoszone w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie w kategorii wzorów użytkowych.
Dokonaliśmy 3 opłat tytułem zgłoszeń patentowych przez 4 uczniów szkoły średniej z Zespołu Szkół Elektronicznych w Bydgoszczy za zgłoszenie do ochrony patentowej w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie rozwiązań w kategorii wzorów użytkowych.

b. opłat za udział doktorantów, studentów, uczniów szkół średnich uczestniczących w Szkole Patentów na UTP w wystawach i konkursach patentów

Sfinansowano udział w 70. Międzynarodowych Targach - Pomysły, Wynalazki, Nowe Produkty iENA w Norymberdze w dniach 1-4 listopad 2018 dla dwóch zespołów/współtwórców rozwiązań patentowych

3. Ufundowanie stypendiów i nagród dla wyróżniających się doktorantów, studentów uczniów szkół średnich uczestniczących w Szkole Patentów na UTP

Dla wyróżniających się Beneficjentów „Szkoły Patentów na UTP” przyznano nagrody:

Łącznie przyznano 15 nagród dla wyróżniających się doktorantów, studentów i uczniów.

Zdjęcia przedstawiające ceremonię gali wręczenia uczniom - młodym wynalazcom Zespołu Szkół Elektronicznych w Bydgoszczy
dyplomów oraz czeków ufundowanych w ramach współpracy

santander logo biale

Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy z Santander Bank Polska S.A. w ramach międzynarodowego programu – Santander Universidades

4. Organizacja konferencji podsumowującej rok funkcjonowania projektu „Szkoła Patentów na UTP”

Konferencja podsumowująca rok funkcjonowania przedsięwzięcia Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy „Szkoła Patentów na UTP” będzie miała miejsce podczas Festynu promującego nauki techniczne i rolnicze UTP.
Podczas imprezy zaprezentujemy mieszkańcom Bydgoszczy możliwości funkcjonalne najnowszych rozwiązań konstrukcyjnych, inżynierskich, patentowych, wynalazczych, a najmłodszym uczestnikom festynu przedstawimy gry i zabawy promujące rozwiązania inżynierskie i technologie produkcji.(np. drony, roboty).
Dla najbardziej zaangażowanych studentów oraz doktorantów przewidziane są nagrody finansowe.
Ważnym punktem Festynu będzie Konferencja podsumowująca dokonania w „Szkole Patentów na UTP”, – podczas której przybliżymy sukcesy oraz dokonania w Szkole …

5. Sfinansowanie 60 godz. wykładów prowadzonych przez profesora wizytującego z Uniwersytetu w Barcelonie na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy (w tym częściowe sfinansowanie kosztów pobytu i zakwaterowania)

W funduszu Santander Universidades dla UTP na przyjęcie wykładowcy zagranicznego, który zaprezentuje studentom UTP wykład w j. angielskim, w liczbie 60 godzin, planowano zaproszenie Prof. J. Miguela Rubi, fizyka z Uniwersytetu w Barcelonie. Wykład miał dotyczyć termo- i hydrodynamiki przepływów złożonych i był planowany dla studentów II stopnia z Inż. Mechanicznej, Technologii Chem., a także dla wybranych studentów rolnictwa i zootechniki. Wstępnie zgodzono się, że Prof. J.M. Rubi rozpocznie swój wykład zaraz po wolnych dniach majowych, tj. 6 maja 2019; wcześniej, pojawiał się w rozmowach także termin kwietniowy – po Świętach Wielkanocnych.

Oba ww. terminy oraz w ogóle przyjazd Prof. J.M. Rubi stał się jednak mało prawdopodobny, gdy na początku semestru letniego otrzymał on zaproszenie do Trondheim, z tamtejszego uniwersytetu technicznego na cały semestr, z obowiązkami prowadzenia badań naukowych z doktorantami i prowadzenia wykładu specjalistycznego dla doktorantów. J.M. Rubi jest posiadaczem wyróżnienia w postaci nagrody Larsa Onsagera, laureata Nagrody Nobla wywodzącego się z tej uczelni. Pomimo prób przekonania władz uniwersytetu, żeby pogodzić inicjatywę bydgoska z jego pobytem w Trondheim, nie otrzymał on zgody na taki wyjazd do Bydgoszczy i był zmuszony zrezygnować z niego. Należy zauważyć, że w czerwcu roku 2018 był on zaproszony przez organizatora III Warsztatu Biomedycznego http://zmpf.imif.utp.edu.pl/jsbmw2018/, aby wygłosić na nim wykład, a jednocześnie zwizytować miejsce przyszłych działań dydaktycznych.

W związku z powyższym, podjęto kroki, aby zachęcić innego, bardzo renomowanego (jak i poprzedni) wykładowcę, prof. Michaela Giersiga, Fachbereich Physik, Freie Universitaet Berlin, aby przeprowadził on, dla podobnego gremium studentów wykład z obszaru nanomateriałów, ich zastosowań w technologii, elektronice i inżynierii; por. https://www.physik.fu-berlin.de/einrichtungen/ag/ag-giersig/index.html.

Prof. M. Giersig zgodził się na przeprowadzenie tego spektakularnego i ogromnie przydatnego wykładu w roku akademickim 2019/2020. Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej, a także Instytut Matematyki i Fizyki będą gościć tego znakomitego i utytułowanego wykładowcę. Na ten cel chcielibyśmy więc przeznaczyć środki przyznane przez Bank Santander Universidades, ufając, że zarówno sponsorowi, jak i nam zależy na wysokiej, jakości wykładu, jego masowości i doniosłości merytorycznej, a te trzy warunki spełnia kandydat, mający naukowy rodowód na poziomie indeksu Hirscha ponad 80.

6. W ramach przyznanych środków na rzecz Obdarowanego skorzysta minimum 400 Beneficjentów

Szkoła Patentów na UTP pozyskuje coraz większe grono zainteresowanych i sympatyków. Dzięki Patronatom Honorowym:

oraz Patronatom Medialnym

Informacje o zaistnieniu i możliwości przystąpienia do naszego nowego przedsięwzięcia zainteresowani dowiadują się poprzez promocję naszych Patronatów, którzy uczestniczą i towarzyszą nam podczas imprez Szkoły Patentów na UTP, informując na bieżąco w mediach oraz poprzez promowanie projektu przez Komitet Monitorujący (Umowy Darowizny) Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego:

Staraniem ww. przedstawiamy Beneficjentów, którzy skorzystali do tej pory z przyznanych środków, przystąpili po podpisaniu Deklaracji do Szkoły Patentów na UTP bądź zostali poinformowani o jej działalności:

nagrody_01.jpg nagrody_02.jpg nagrody_03.jpg

nagrody_04.jpg nagrody_05.jpg nagrody_06.jpg

nagrody_07.jpg nagrody_08.jpg nagrody_09.jpg

nagrody_10.jpg nagrody_11.jpg nagrody_12.jpg

nagrody_13.jpg nagrody_14.jpg nagrody_15.jpg

nagrody_16.jpg nagrody_17.jpg nagrody_18.jpg

nagrody_19.jpg