Ustawa 2.0

na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym

Szanowni Państwo!

Wejście w życie nowej ustawy o szkolnictwie wyższym stało się faktem. 1 października ustawa ta, zwana często Konstytucją dla Nauki, weszła w życie. Jest ona dokumentem, który powstał po ponad rocznej konsultacji pomiędzy twórcami założeń do jego powstania oraz  instytucjami nauki, szkolnictwa wyższego i ludźmi nauki z jednej strony a Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego z drugiej. Powstał w wyniku ścierania się wielu poglądów własnych, podpatrywania tego, co dzieje się w tym obszarze za naszymi granicami, uwzględniania naszych rodzimych tradycji i wreszcie oczekiwań państwa. Twórcy ustawy i większość konsultantów i dyskutantów, a także jej zwolennicy, jak i przeciwnicy w jednym są zgodni. Polska nauka i polskie kształcenie wyższe powinny być na jak najwyższym poziomie. Czy wprowadzane ustawą zmiany w ustroju uczelni, zmiany w obszarze pracowniczym, zmiany w zakresie jakości i doskonałości naukowej, w kształceniu doktorów i wielu innych obszarach wytrzymają próbę realizacji i przełożą się na oczekiwane sukcesy, czas pokaże. Chciałbym, by tak było, by polskie uczelnie, w tym nasz Uniwersytet, stały się silne, a nasze osiągnięcia znaczące.

I mimo że wiele spraw leży w gestii  kierownictwa uczelni, to powodzenie działania ustawy zależy od nas wszystkich. Nic dobrego nie powstanie z narzekania i wybrzydzania, z obserwacji spraw, stojąc z boku. Proszę wszystkich o włączenie się do działania i próby znalezienia się – i to pozytywnego – w jej wdrażaniu. Na potrzeby tego działania na stronie można znaleźć, pobrać do przeczytania i analiz dokumenty już obowiązujące i te, które są w fazie konsultacji i dyskusji. Można też wypowiedzieć się i zadać pytania. Strona ta będzie uzupełniana na bieżąco.

Pozdrawiam
prof. dr hab. inż Tomasz Topoliński
Rektor