Akty prawne

Wszystkie procedowane obecnie projekty rozporządzeń, których wnioskodawcą jest Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, znaleźć można na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

Ustawy

L.p.Akty prawneDokument
1. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Ustawa z dnia 20.07.2018 r.) pdf
2. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Ustawa z dnia 3.07.2018 r.) pdf

Rozporządzenia

L.p.Akty prawneDokument
1. Projekt rozporządzenia MNiSW w sprawie nagród ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki (projekt z dnia 11.10.2018r.) pdf
2. Projekt rozporządzenia MNiSW w sprawie przyznawania, rozliczania i przekazywania środków finansowych na realizację inwestycji związanych z kształceniem oraz działalnością naukową (projekt z dnia 3.10.2018 r.) pdf
3. Zniesienie minimum kadrowego – informacje o prowadzeniu zajęć (biuletyn MNiSW z dnia 5.10.2018 r.) -
4. Rozporządzenie MNiSW z dnia 27.09.2018 r. w sprawie studiów (Poz. 1861) pdf
5. Rozporządzenie MNiSW z dnia 25.09.2018 r. w sprawie wysokości minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla profesora w uczelni publicznej (Poz. 1838) pdf
6. Rozporządzenie MNiSW z dnia 20.09.2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (Poz. 1818) pdf
7. Nowe dziedziny i dyscypliny - tabela obrazująca zależności między nową klasyfikacją dziedzin i dyscyplin a wcześniej obowiązującym wykazem i systematyką OECD pdf
8. Projekt rozporządzenia MNiSW w sprawie sposobu podziału środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz potencjału badawczego znajdujących się w dyspozycji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki oraz na zadania związane z utrzymaniem powietrznych statków szkolnych i specjalistycznych ośrodków szkoleniowych kadr powietrznych (projekt z dnia 14.09.2018 r.) pdf
9. Uzasadnienie do projektu rozporządzenia pdf
10. Projekt rozporządzenia MNiSW w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on (projekt z dnia 31.07.2018 r.) pdf
11. Projekt rozporządzenia MNiSW w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej (projekt z dnia 30.07.2018 r.) pdf
12. Rozporządzenie MNiSW z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych pdf
13. Rozporządzenie MNiSW z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie sposobu podziału środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz potencjału badawczego znajdujących się w dyspozycji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki oraz na zadania związane z utrzymaniem powietrznych statków szkolnych i specjalistycznych ośrodków szkoleniowych kadr powietrznych pdf
14. Rozporządzenie MNiSW w sprawie sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych pdf

Ewaluacja

L.p.Akty prawneDokument
1. Ewaluacja jakości działalności naukowej – przewodnik pdf
2. Rozporządzenie MNiSW w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej pdf

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji można śledzić dalsze losy:


Drukuj