Specjalne komisje rektorskie

Ustawa 2.0

W dniu 6 września 2018 roku, Rektor Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy powołał doraźne komisje:

ds. statutu i struktury organizacyjnej w składzie:

Przewodniczący: 

Członkowie:

 1. prof. dr hab. inż. Andrzej Bochat (WIM),
 2. dr hab. Tadeusz Barczak (WHiBZ),
 3. dr hab. Arkadiusz Januszewski (WZ),
 4. dr inż. Iwona Jędrzejczyk (WRiB),
 5. dr inż. Bolesław Przybyliński (WIM),
 6. dr Paweł Modrzyński (WZ).

Osoby uczestniczące w pracach Komisji bez prawa głosu:

 1. przedstawiciel NSZZ „Solidarność",
 2. przedstawiciel ZNP,
 3. radca prawny właściwy dla danej kategorii spraw,
 4. kierownik działu AC właściwy dla danej kategorii spraw,
 5. sekretarz.

ds. opracowania struktury organizacyjnej w skladzie:

Przewodniczący:

Członkowie:

 1. prof. dr hab. inż. Elwira Śliwińska ( WRiB),
 2. dr hab. inż. Katarzyna Budzińska (WHiBZ),
 3. dr hab. inż. Michał Choraś (WTliE),
 4. dr hab. inż. Bogdan Lent (WZ),
 5. dr hab. inż. Dariusz Skibicki (WIM),
 6. dr hab. Sylwia Zielińska-Raczyńska (IMiF),
 7. dr inż Jacek Chmielewski (WBAilŚ),
 8. dr inż. Piotr Prus (WRiB),
 9. dr Paweł Modrzyński (WZ).

Opiniodawcy:

 1. prof. dr hab. inż. Franciszek Rudnicki,
 2. prof. dr hab. inż. Józef Szala.

Osoby uczestniczące w pracach Komisji bez prawa głosu:

 1. przedstawiciel NSZZ „Solidarność",
 2. przedstawiciel ZNP.

 

Zarządzenia

L.p.Akty prawneDokument
1. Zarządzenie nr Z.3.2018.2019 z dnia 2018-09-06 - w sprawie: powołania doraźnych komisji ds. statutu i struktury organizacyjnej pdf
Drukuj