Uchwały wyborcze

AKT PRAWNYDOKUMENT
Uchwała nr 4/2020 z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie: podziału mandatów do Senatu UTP na lata 2020-2024 pdf
Uchwała nr 5/2020 z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie: zarządzenia wyborów do Senatu UTP na lata 2020-2024 pdf
Uchwała nr 6/2020 z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie: możliwości zgłaszania kandydatów na Rektora na kadencje 2020-2024 pdf

Uchwała nr 8/2020 z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie: podziału mandatów w uczelnianym kolegium elektorów na lata 2020-2024

*zmiana Podziału liczby mandatów przypadających dla studentów – patrz Uchwała nr 12/2020

pdf
Uchwała nr 9/2020 z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie: zarządzenia wyborów do uczelnianego kolegium elektorów na lata 2020-2024 pdf
Uchwała nr 10/2020 z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie: przyjęcia terminarza czynności wyborczych związanych z wyborami Rektora i członków Senatu w roku 2020 pdf
Uchwała nr 12/2020 z dnia 14.02.2020 r. w sprawie: zmiany podziału liczby mandatów przypadających dla studentów na poszczególnych wydziałach pdf
Uchwała nr 14/2020 w sprawie: przyjęcia listy kandydatów do Uczelnianego Kolegium Elektorów na kadencję 2020-2024 spośród pracowników niebędących nauczycielami akademickimi. pdf
Uchwała nr 15/2020 w sprawie: przyjęcia listy kandydatów do Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy na kadencję 2020-2024 spośród pracowników niebędących nauczycielami akademickimi. pdf
Uchwała nr 16/2020 w sprawie: przyjęcia listy kandydatów do Uczelnianego Kolegium Elektorów na kadencję 2020-2024 w grupie nauczycieli akademickich niebędących profesorami i profesorami uczelni z jednostek innych niż wydziały. pdf
Uchwała nr 17/2020 w sprawie: przyjęcia listy zgłoszonych kandydatur na funkcję Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy na kadencję 2020-2024. pdf
Uchwała nr 18/2020 w sprawie: przyjęcia wyników wyborów na członków Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy na kadencję 2020-2024 w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi. pdf
Uchwała nr 19/2020 w sprawie: przyjęcia wyników wyborów na członków Uczelnianego Kolegium Elektorów UTP na kadencję 2020-2024 w grupie nauczycieli akademickich niebędących profesorami i profesorami uczelni z jednostek innych niż wydziały. pdf
Uchwała nr 20/2020 w sprawie: wyników wyborów na członków Uczelnianego Kolegium Elektorów UTP na kadencję 2020-2024 w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi. pdf
Uchwała nr 21/2020 w sprawie: wyborów do Senatu UTP oraz do Uczelnianego Kolegium Elektorów UTP na kadencję 2020-2024. pdf
Uchwała nr 23/2020 w sprawie: bezterminowego zawieszenia wszystkich czynności wyborczych na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy. pdf

Drukuj